Wyprawa na Everest w 1953 i wyprawa w 2013 – różnica 6

Uczestnicy wyprawy z 1953 roku aklimatyzowali się przez 20 dni w Tengboche zdobywając okoliczne szczyty i przełęcze. Myśmy aklimatyzowali się na sześciotysięczniku Lobuche.