Wyprawa na Everest w 1953 i wyprawa w 2013 – różnica 5

Uczestnicy wyprawy z 1953 r. nie wiedzieli, czy wejście na Everest jest w ogóle możliwe.