Wyprawa na Everest w 1953 i wyprawa w 2013 – różnica 10

My dotarlismy do Tengboche 6 kwietnia po 4-ech dniach od ladowania. W 53r. wyprawa dotarła do Tengboche 26-ego marca po 17 dniach podróży z Kathmandu.