Kilimandżaro 5985 m.n.p.m.

Kilimandżaro
Najwyższy szczyt Afryki leżący w Tanzanii. Pierwsze wejście 5 październik 1889 r. : kartograf z Lipska profesor Hans Meyer i austriacki przewodnik Ludwik Purtscheller. Były to wtedy tereny Tanganiki należącej do koloni niemieckiej. Pierwsze polskie wejście 1910 r. : zoolog Antoni Jakubski

Posted in Korona Ziemi